Webinar "Webinarium EPALE: Czy praktycy edukacji językowej powinni się interesować językoznawstwem?"

Mr Paweł Nowak

Dr Paweł Nowak jest absolwentem językoznawstwa na Uniwersytecie Harvarda. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie prowadził zajęcia z zakresu fonetyki, fonologii i językoznawstwa ogólnego. Po powrocie do Polski pracował jako konsultant biznesowy w McKinsey & Co, tłumacz i nauczyciel języka angielskiego. Kierował także dwoma projektami z zakresu przetwarzania języka naturalnego i sztucznej inteligencji dla Google Polska. Jest współwłaścicielem oraz dyrektorem metodycznym szkoły językowej Eklektika, specjalizującej się w szkoleniach językowych dla firm. Od 2019 roku jest polskim ambasadorem EPALE. Opublikował także trzy powieści kryminalne (jako PM Nowak).
Czy jesteś zarejestrowany na EPALE?


Webinarium EPALE to cykl spotkań on-line, których celem jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Spotkania, kierowane do kadry edukacji dorosłych, są okazją do wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych.


* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]